Czy zero jest parzyste?

Zero, czyli 0, to element neutralny dodawania oraz najmniejsza nieujemna liczba. Zero nie jest liczbą złożoną i zero nie jest też liczbą pierwszą.

Zero na kalkulatorze
Zero na kalkulatorze | envato, autor maxxyustas

Uznawanie zero za liczbę naturalną, jest kwestią umowy, natomiast nie ma wątpliwości, że zero należy do liczb całkowitych, które są albo parzyste, albo nieparzyste.

Nie trzymając was więcej w napięciu, zero jest parzyste. Zero ma wszelkie właściwości charakteryzujące liczby parzyste i między innymi:

  • jest podzielne przez 2,
  • sąsiaduje po obu stronach z liczbami nieparzystymi. 

Ciekawy materiał na temat liczby zero znajdziecie na anglojęzycznej wersji Wikipedii, a my zapraszamy Was do naszych kursów programowania.

Warte przeczytania: