Transformacja tekstu za pomocą CSS

CSS oferuje właściwość text-transform, która umożliwia zmianę wielkości liter tekstu. Aby wszystkie litery w tekście były dużymi literami, możesz użyć wartości uppercase:

<style>
 .duze-litery {
  text-transform: uppercase;
 }
</style>

Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy chcesz, aby cały tekst w określonym elemencie HTML był wyświetlany jako duże litery, zachowując przy tym oryginalny rozmiar fontu.

Stosowanie CSS do manipulacji rozmiarem tekstu

CSS umożliwia szczegółowe stylizowanie elementów HTML, w tym zmianę rozmiaru tekstu. Aby zdefiniować rozmiar treści, nie tylko zmianę na wielkie litery, możesz użyć właściwości font-size. Na przykład, aby ustawić tekst w elemencie <p> (akapit) na 24 piksele, użyjesz następującej składni:

<style>
 p {
  font-size: 24px;
 }
</style>

Ta metoda jest bardziej elastyczna, ponieważ pozwala na precyzyjne dostosowanie rozmiaru tekstu w zależności od potrzeb.

Praktyczne zastosowani obu właściwości

Załóżmy, że chcesz stworzyć stylowy nagłówek dla swojej strony, który składa się z dużych liter. Możesz to zrobić, łącząc wiedzę na temat font-size i text-transform. Oto przykład:

<style>
 .stylowy-naglowek {
  font-size: 36px;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
 }
</style>
<div class="stylowy-naglowek">Twój Nagłówek</div>

W tym przykładzie, używając klasy CSS .stylowy-naglowek, nie tylko zwiększasz rozmiar tekstu, ale także transformujesz wszystkie litery na duże i dodajesz pogrubienie, aby nagłówek był bardziej widoczny.

Oczywiście taki przykład jest zły dla SEO. Powinien być użyty semantyczny nagłówek np. nagłówek H1. 

Tworzenie dużych liter w HTML i CSS jest proste. Pamiętaj, że odpowiedni rozmiar i formatowanie tekstu może znacznie wpłynąć na doświadczenia użytkowników, zachęcając ich do dalszego eksplorowania twojej strony. Jeśli używasz PHP do wyświetlania HTML-a, możesz zmienić wielkość liter jedną funkcja. Zobacz, jak zrobić wielkie litery w PHP.