Czynniki wpływające na koszt strony internetowej

Koszt tworzenia strony internetowej może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą:

 • Rodzaj strony internetowej - Koszt różni się w zależności od tego, czy jest to prosta strona wizytówka, sklep internetowy, czy zaawansowany portal z wieloma funkcjonalnościami.
 • Projekt graficzny -  Indywidualne projekty są droższe od korzystania z gotowych szablonów.
 • Funkcjonalności - Dodatkowe funkcje, takie jak integracja z systemami płatności, zaawansowane formularze czy systemy rezerwacji, mogą znacząco podnieść cenę.
 • Zawartość - Tworzenie unikalnych treści i materiałów graficznych również wpływa na końcową wycenę.
 • Rodzaj technologii - wybór technologii, na której zostanie zbudowana strona, ma istotny wpływ na koszty. Przykładowo, strony tworzone w popularnych technologiach takich jak WordPress mogą być tańsze w realizacji, natomiast użycie nowoczesnych frameworków jak React może zwiększyć koszty ze względu na wymagane specjalistyczne umiejętności. Ważne jest, aby pamiętać, że droższa technologia nie zawsze oznacza lepsze rozwiązanie dla danego projektu.
 • Poziom ruchu - przewidywany poziom ruchu na stronie ma bezpośredni wpływ na koszty, zwłaszcza jeśli chodzi o hosting i infrastrukturę techniczną strony. Strony o wysokim natężeniu ruchu wymagają bardziej zaawansowanych i droższych rozwiązań hostingowych, aby zapewnić szybkość ładowania i stabilność działania. Może to również wpłynąć na potrzebę implementacji dodatkowych zabezpieczeń i systemów zarządzania ruchem (np. loadbalancery), co dodatkowo zwiększa koszty projektu.
 • Poziom dostępności - poziom dostępności strony, często wyrażany jako procent czasu, w którym strona jest dostępna i funkcjonalna w ciągu roku, jest kluczowym czynnikiem wpływającym na koszty. Dostępność na poziomie "trzech dziewiątek" (99.9%) jest znacznie droższa niż 98% dostępności. Każdy dodatkowy procent dostępności wymaga inwestycji w lepszą infrastrukturę, redundancję oraz zaawansowane rozwiązania monitorujące i zapewniające ciągłość działania, co bezpośrednio przekłada się na wyższe koszty utrzymania strony internetowej.Poziom dostępności jest szczególnie ważny (i wtedy skorelowany) na stronach z dużym ruchem.
 • Bezpieczeństwo -  implementacja zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, takich jak certyfikaty SSL, ochrona przed atakami DDoS, szyfrowanie danych, wymaga dodatkowych inwestycji.
 • Utrzymanie i aktualizacje -  Koszt utrzymania strony internetowej, w tym regularne aktualizacje oprogramowania, backupy, rozwiązywanie problemów technicznych, również należy wziąć pod uwagę.
 • Optymalizacja pod kątem SEO -  Działania mające na celu poprawę widoczności strony w wyszukiwarkach są często oferowane jako dodatkowa usługa. My wywodzimy się z agencji i działów SEO, u nas optymalizacja pod SEO jest standardem, nie dodatkowym kosztem. 

Podstawowe elementy wyceny strony internetowej

Profesjonalna wycena strony internetowej powinna być szczegółowa i transparentna. Oto, co powinna zawierać:

 • Analizę potrzeb i wymagań klienta - Pierwszym krokiem jest zrozumienie celów biznesowych klienta oraz funkcji, jakie ma spełniać strona.
 • Szacunkowy czas realizacji - Informacja o tym, jak długo potrwa projektowanie i wdrażanie strony.
 • Kosztorys poszczególnych etapów prac - Wycena powinna zawierać podział kosztów na projekt graficzny, programowanie, tworzenie treści, SEO itd.
 • Informacje o dodatkowych kosztach - Należy uwzględnić możliwe dodatkowe opłaty, np. za hosting, domenę czy wsparcie techniczne po uruchomieniu strony.

Przykładowe koszty

Koszty tworzenia strony internetowej mogą się różnić w zależności od jej rodzaju i stopnia zaawansowania. Oto przykładowe przedziały cenowe:

 • Strona wizytówka - od 1500 do 5000 zł
 • Sklep internetowy - od 5000 do 30 000 zł i więcej, w zależności od funkcjonalności i liczby produktów
 • Portal z indywidualnym projektem - od 30 000 zł wzwyż

Na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy?

Wybierając agencję lub freelancera do współpracy, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 • Portfolio - Prace wykonane dla innych klientów mogą być dobrym wskaźnikiem jakości i stylu pracy.
 • Umowa  - Dobrze jest mieć szczegółową umowę, która określa zakres prac, terminy i warunki płatności.
 • Wsparcie po uruchomieniu - Możliwość korzystania z pomocy technicznej po zakończeniu projektu jest dużym atutem.

Koszt strony internetowej jest zmienny i zależy od wielu czynników. Dobra wycena powinna być szczegółowa i dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Wybierając wykonawcę, należy kierować się nie tylko ceną, ale także jakością oferowanych usług i opiniami innych klientów.