Co to jest text-transform?

text-transform to właściwość CSS, która pozwala na zmianę wielkości liter tekstu wyświetlanego na stronie internetowej bez zmiany samego kodu HTML. Dzięki temu można łatwo kontrolować wygląd tekstu, zachowując przy tym semantykę i dostępność oryginalnego kodu. Często używa się go, gdy mamy dostęp do warstwy wizualnej strony (szablony CSS), a nie do generowania HTML-a. 

Możliwości właściwości text-transform

Właściwość text-transform oferuje kilka wartości, które pozwalają na różne modyfikacje tekstu:

 • none - brak zmiany, tekst wyświetla się dokładnie tak, jak jest zapisany w kodzie HTML.
 • capitalize - pierwsza litera każdego słowa w tekście zostaje zmieniona na wielką literę.
 • uppercase - wszystkie litery w tekście zostają zmienione na wielkie litery.
 • lowercase - wszystkie litery w tekście zostają zmienione na małe litery.
 • full-width - każdy znak tekstu zostaje zmieniony na odpowiadającą mu formę o pełnej szerokości (głównie stosowane w kontekście języków wschodnioazjatyckich).

Zastosowanie text-transform w praktyce

Zmiana wielkości liter za pomocą text-transform znajduje zastosowanie w wielu kontekstach, np.:

 • Ujednolicenie wyglądu nagłówków i tytułów.
 • Poprawa czytelności list i menu.
 • Wyróżnianie pewnych elementów tekstu, takich jak przyciski czy call-to-action.

Przykład użycia:


h1 {
 text-transform: uppercase;
}

.nav-item {
 text-transform: capitalize;
}

Najlepsze praktyki i uwagi

Podczas stosowania właściwości text-transform, warto pamiętać o kilku najlepszych praktykach:

 • Stosuj zmiany wielkości liter w sposób spójny na całej stronie, aby zapewnić jednolitą prezentację treści.
 • Pamiętaj, że zmiana wielkości liter może wpłynąć na dostępność treści, np. czytelniki ekranowe mogą inaczej interpretować tekst z dużych liter. Z tego powodu nie zaleca się używania uppercase dla dużych bloków tekstu.
 • Zawsze testuj swoje strony pod kątem dostępności i czytelności, zwłaszcza po zastosowaniu stylów tekstowych.

UWAGA: Należy pamiętać, że mimo wielu zalet, nadmierne stosowanie transformacji tekstu może prowadzić do pogorszenia czytelności. Zaleca się umiar i stosowanie zmian tam, gdzie faktycznie poprawiają one estetykę i funkcjonalność strony.