Sam WordPress (standardowo bez rozszerzeń) daje nam możliwość podzielenia treści na kilka rodzajów:

  • strony wpisów (umieszczone w nawet bardzo rozgałęzione taksonomii)
  • strony kategorii, które są tylko jedną z możliwych do wyboru taksonomii,
  • strony tagowe, które pozwalają dodatkowo kategoryzować treść,
  • strony statyczne

oraz do każdego z tych elementów, możemy stworzyć wiele wariacji, które mogą posiadać różne konfiguracje i co najważniejsze we wdrażaniu projektów graficznych różne wyglądy.

Problematyczne przy wdrażaniu WordPress z projektu graficznego są:

  • System komentarzy, bo WordPress generuje swoją strukturę ich układu poza szablonami.
  • System logowania i panel użytkownika, bo trzeba też modyfikować standardowe elementy WordPress-a, które są poza łatwo edytowalnymi szablonami. 
  • Brak natywnego obsługiwania Adaptive Web Design (AWD) w szablonach WordPress.

Koszt wdrożenie grafiki z pliku PSD do szablonu WordPress zależy od złożoności projektu, rozlicza się to przeważnie na podstawie ilości różniących się widoków do zakodowania.