Z modelem CPC wiążą się takie dodatkowe pojęcia jak:

 • maksymalne CPC (maks. CPC),
 • średnie CPC (śred. CPC),
 • rzeczywisty CPC, 

Inne modele rozliczeń to: 

 • uCPC (unique cost per click) 
 • CPM (cost per mille)
 • CPA (cost per action)
 • CPL (cost per lead)
 • CPI (cost per install)
 • CPS (cost per sale)
 • CPV (cost per view)
 • FF (flat fee)

Prawie każdy z powyższych modeli rozliczeniowych można traktować jako wskaźnik efektywności kampanii. Warto liczyć i obserwować wszystkie.