Rozproszoność gita

Rozproszoność kontroli wersji charakteryzuje się tym, że  każdy lokalny klon (polecenie git clone) projektu jest kompletnym repozytorium kontroli wersji, na którym można pracować niezależnie i bez połączenia z centralnym serwerem w danej chwili.  Różni się tym od wielu scentralizowanych poprzedników kontroli wersji starego typu. 

Po co jest mi git i kontrola wersji?

Kontrola wersji ułatwia śledzenie zmian w oprogramowaniu w czasie. Git pozwala przywrócić pliki do wcześniejszej wersji, odtworzyć stan całego projektu do wcześniejszej wersji lub porównać wprowadzone zmiany w dowolnym commicie, czyli zatwierdzonych tymczasowo zmianach (migawkach) w projekcie.  Zobacz osobny nasz artykuł: Co to jest commit? Git pozwala również pracować z różnymi równoległymi wersjami projektu, co ułatwia za pomocą gałęzi (git branch), scalania (git merge) oraz szeregu poleceń i programów ułatwiających ten proces. 

Gdzie używać gita?

Wszędzie! System kontroli wersji jest częścią każdego dojrzałego wytwarzania oprogramowania. Kontrolę wersji powinni używać wszyscy wytwarzający oprogramowanie niezależnie od używanego języka programowania i technologii. Jednakowo frontendowcy, backendowcy, testerzy, DevOpsi, wieloosobowe zespoły oraz samodzielnie pracujący programiści. 

Git to jedno z podstawowych narzędzi, które powinieneś nauczyć się, ucząc się programowania. 

Najważniejsze cechy gita

  • Szybkość.
  • Możliwość pracy off-line dzięki decentralizacji kodu. 
  • Bardzo dobre wsparcie do pracy z gałęziami. 
  • Praca z wersjami.
  • Świetna współpraca z większości profesjonalnych IDE. 

Do czego nie nadaje się git?

Git nie sprawdzi się przy kontroli wersji plików graficznych, plików wideo i innych binariach. Jeśli masz takie pliki w projekcie, który chcesz śledzić za pomocą gita, wyklucz jest za pomocą pliku .gitignore.

Git stworzył Linus Torvalds (2005 rok) jako system kontroli wersji wspomagający rozwój jądra Linux. Jądro Linuxa to jedno z największych repozytoriów utrzymywanych w gicie.