Jak zrobić wielkie litery w PHP?

PHP udostępnia szereg funkcji do pracy na ciągach znaków (string). Do zmiany liter na wielkie w podstawowej formie powinieneś użyć funkcji strtoupper().

Do zamiany wszystkich liter w ciągu na wielkie, używamy funkcji strtoupper(). Poniżej znajdziesz prosty przykład zastosowania tej funkcji, żeby uzysać ciąg wielkich liter.

<?php

$string = "Bardzo dziwNe zDanie";

$string = strtoupper($string);

echo $string; // BARDZO DZIWNE ZDANIE

?>

A co ze wspominanym językiem polskim i polskimi znakami?

Jak zrobić wielkie litery w PHP w języku polskim?

Podstawowa funkcja do zmiany liter na wielkie nie radzi sobie ze znakami narodowymi i żeby poprawnie skonwertowała znaki w kodowaniu UTF-8 musimy użyć funkcji  mb_strtoupper();

Żeby skonwertować polskie znaki w kodowaniu UTF-8 na wielkie, powinniśmy użyć kod jak przykład poniżej:

<?php

$string = "Bardzo dziwNe zDanie z polskimi znakami ą,ć, Ź, ł, ę";

$string = mb_strtoupper($string, 'UTF-8');

echo $string; // BARDZO DZIWNE ZDANIE Z POLSKIMI ZNAKAMI Ą, Ć, Ź, Ł, Ę

?>

Zobacz też, jak zrobić wszystkie litery małe w PHP.