W PHP ilość znaków w stringu policzymy za pomocą funkcji strlen(). Funkcja przyjmuje jako parametr string do policzenia i zwraca ilość znaków np.

echo strlen('lorem ipsum') //11

W przypadku używania stringów opartych o kodowaniu Unicode takich jak np. UTF-8 najbezpieczniej jest i zaleca się używanie powyżej funkcji z przedrostkiem mb_*, czyli mb_strlen(). W większości funkcje mb_*  przyjmują dodatkowy parametr odnośnie kodowania, który możemy podać sami. 

Rodzina funkcji mbstring (dokładnie Multibyte String) pomaga radzić sobie z kodowaniem wielobajtowym w PHP. Oprócz tego mbstring obsługuje konwersję kodowania znaków między możliwymi parami kodowania. Intro do tej rodziny znajdziecie na oficjalnej stronie PHP, którą linkujemy tutaj.

Przejdźmy do przykładu użycia funkcji mb_strlen()

Żeby sprawdzić, czy imię ma ilośc znaków większych niż trzy, funkcję mb_strlen() w PHP użyjemy w następujący sposób:

if (mb_strlen($name, 'UTF-8') >  3) {

echo 'Imię ma więcej niż 3 znaki';

} else {

echo 'Imię ma mniej niż 3 znaki';

}