Do sprawdzania, czy zmienna jest tablicą w PHP używamy funkcji is_array(), która pochodzi z rodziny funkcji obsługi zmiennych.

is_array() zwróci TRUE bool(true), jeżeli sprawdzana zmienna będzie tablicą. 

$array = ['pierwszy', 'drugi', 'trzeci'];

if(is_array($array)) {

echo 'Zmienna jest tablicą';

Oficjalną dokumentację na temat funkcji is_array() znajdziecie pod adresem https://www.php.net/manual/en/function.is-array.php