Kody odpowiedzi HTTP często rozumiane w Polsce również jako statusu odpowiedzi serwera to informacja wysyłana przez serwer do klienta. Informacja ta ma postać liczbową oraz informację słowną i informuję klienta o realizacji zapytania.

Poprawne zwrócenie kodu odpowiedzi jest kluczowe zarówno dla wyszukiwarek jak i programistów tworzących oprogramowanie. W SEO używamy tylko niewielki zakres odpowiedzi, natomiast projektanci aplikacji REST-owych lub dużych API używają(a przynajmniej powinni) cały wachlarz statusów. Poniżej przedstawiam opis klas kodów, najpopularniejsze odpowiedzi serwera pod SEO z przykładami wdrożeń w szczególnych przypadkach oraz pozostałą listę kodów odpowiedzi.

Klasy kodów odpowiedzi HTTP

1xx – Kody informacyjne, 2xx – kody powodzenia,3xx – kody przekierowań,4xx – kody błędów aplikacji klienta,5xx – kody błędów serwera,

Kody odpowiedzi HTTP w SEO

Status Code: 200 OK - najpopularniejszy w sieci www i najbardziej pożądany w SEO status odpowiedzi HTTP. Należy pamiętać, że ze statusem 200 zwracamy wszystkie strony, które chcemy indeksować i tylko takie. Strony 404 zwracane ze statusem 200 raportowane są przez Google Soft 404, jak pisze tutaj John strony takie nie obniżają ranking strony, ale z doświadczenia wiem, że przede wszystkim marnują bardzo crawling budget.

Status Code: 301 Moved Permanently - za pomocą tego statusy mówimy, że trwale przenieśliśmy daną podstronę, domenę, subdomenę pod nowy adres. Google respektuje tę dyrektywę, przekazuje "moc linków". Status 301 występuje z parametrem Location w którym wskazujemy miejsce przekierowania.

HTTP/1.1 301 Moved Permanently Location: http://www.example.org/new-adress.html

Status Code: 404 Not Found - klient jest w stanie połączyć się z serwerem, ale zasób lub plik(np. html) nie istnieje. Błąd 404 jest najczęściej zwracana również w przypadku kiedy dana podstrona została usunięta. Właściciele stron internetowych prześcigają się w tworzeniu humorystycznych i ciekawych graficznie stron 404.

Humorystyczny przykład podstrony błędu 404 na witrynie agencji interaktywnej adequate.ploptymeo.pl | ilustracja | Humorystyczny przykład podstrony błędu 404 na witrynie agencji interaktywnej adequate.pl

Przy projektowaniu strony www i przy audycie SEO należy zwrócić szczególną uwagę, aby strony nie istniejące zwracały faktycznie status 404 lub były obsłużone za pomocą przekierowań i przekierowane w inne miejsce, a nie zwracały kod 200. W przeciwnym przypadku tworzymy fałszywe błędy 404, nazywane przez Google "Pozorny błąd 404", które wpływają na marnowanie crawling budget oraz często mogą być traktowane jako Thin Content.

Status Code: 503 Service Unavailable - informacja o niedostępności serwisu. Status ten powinien być używany również z odpowiedzią Retry-After podaną w sekundach.

Konieczność używania statusu 503 podczas niedostępności serwisu Google opisuje na swoim blogu tutaj https://polska.googleblog.com/2011/01/co-zrobic-kiedy-witryna-jest.html

Jak sprawdzić kod odpowiedzi strony?

Mamy na to sporo możliwości, wszystko zależy jak dużo podstron chcemy sprawdzić i w jakim celu.

Kod odpowiedzi w DevTools

Dla pojedynczej podstrony lub zasobu najprościej sprawdzimy status odpowiedzi w przeglądarce Chrome. Każdy pod ręką ma konsolę developerską w Chrome w narzędziach DevTools. Konsolę otwieramy za pomocą skrótów CTRL + SHIFT + J(CMD + ALT + J), przechodzimy do zakładki Network i odświeżamy stronę, aby zobaczyć zwrócony status.

Google Chrome – kod odpowiedzi serwera – zakładka Networkoptymeo.pl | ilustracja | Google Chrome – kod odpowiedzi serwera – zakładka Network

Kod odpowiedzi w terminalu

Jeżeli używasz Linuksa lub Maca w prosty sposób możesz odpytać za pomocą curl lub wget. Przykłady zapytań wrzucam poniżej:

Sprawdzanie statusu strony w terminalu za pomocą curl i wgetoptymeo.pl | ilustracja | Sprawdzanie statusu strony w terminalu za pomocą curl i wget

curl -I https://www.google.pl/asda wget --server-response https://www.google.pl/asda

Sprawdzanie statusu strony w terminalu za pomocą curl i wget

Crawling Screaming Frog

Zrzut ekranu z crawlingu(zakładka Response Codes) strony Google.pl w narzędziu ScreamingFrog.optymeo.pl | ilustracja | Zrzut ekranu z crawlingu(zakładka Response Codes) strony Google.pl w narzędziu ScreamingFrog. Zrzut ekranu z crawlingu(zakładka Response Codes) strony Google.pl w narzędziu ScreamingFrog. Screaming Frog to specjalistyczny Crawler SEO sprawdzający o wiele więcej parametrów niż tylko kody odpowiedzi podstron. Bardzo wygodne narzędzie do kompleksowej analizy statusów odpowiedzi analizowanej strony. Wersja darmowa narzędzia pozwala sprawdzić do 500 podstron per strona internetowa.

Raport Stan w Google Search Console

Jeżeli chcesz zobaczyć jak widzi Twoją stronę Googlebot (powinieneś to sprawdzać systematycznie) zobacz raport Stan w Google Search Console. Raport ten musisz pamiętać, że jest aktualizowany z dużym opóźnieniem(kilka dni) i nie może być używany do alertowania problemów na stronie. Zaraportowane błędu w Google Search Console wiążą już się przeważnie ze spadkami.

 Raport Stan w Google Search Consoleoptymeo.pl | ilustracja | Raport Stan w Google Search Console