Jak zmniejszyć litery w PHP?

Najprostszą (czyli najlepiej zachowującą się z językiem angielskim)  funkcją do zmieniania liter z dużych na małe jest strtolower(). Funkcja ta zwraca małe litery. Funkcja ta nie radzi sobie z polskimi literami (rozwiązanie poniżej).

<?php 

$string = 'małe i Wielkie litery DO zmiAny w stringu';

$newString  = strtolower($string);

echo $newString; // małe i wielkie litery do zmiany w stringu

Trzeba pamiętać, że funkcja strtolower() ma problemy w przypadku kodowania stringu w UTF-8 (polskie i nie inne narodowe znaki).

$string="ĄĘÓŚŁŻŹĆŃ";

echo strtolower($string); //ĄĘÓŚŁŻŹĆŃ

Zmiana wielkości liter na małe w PHP, a polskie znaki

Na szczęście przy języku polskim (jak i przy innych narodowych) przychodzą nam pomocne wbudowane funkcje. Do zmiany wielkości liter na małe w języku polskim posłużymy się funkcją mb_strtolower().

<?php

echo mb_strtolower("mĄkA miÓd",'UTF-8');  //mąka miód

Drugi parametr, który przyjmuje funkcja mb_strtolower() to kodowanie znaków, w którym jest konwertowany stront.

Oficjalną dokumentację funkcji mb_strtolower() znajdziesz pod adresem https://www.php.net/manual/en/function.mb-strtolower.php