Żeby zwrócić rozmiar tablicy w PHP (liczbę elementów w tablicy PHP)  używamy natywnej funkcji count().  Funkcja count() przyjmuje jako parametr tablicę (też Countable object) i zwraca rozmiar w postaci liczby całkowitej.

Przykład kodu jak zwrócić rozmiar tablicy w PHP

$array = ['a', 'b', 'c'];

$arrayCount = count ($array);

print_r($arrayCount); //3

Opis funkcji count() w oficjalnej dokumentacji PHP po angielsku znajdziesz pod adresem https://www.php.net/manual/en/function.count.php