Jak wyznaczyć resztę z dzielenia w PHP?

print_r(10%3); //1

print_r(10%2); //0

print_r(-10%3); //-1

Do czego potrzebna jest reszta z dzielenia?

W webowym programowaniu bardzo często używamy modulo. Np. wyznaczenie liczb parzystych i nie parzystych, poniżej pokazałem to na przykładzie dzielenia zbioru liczb na parzyste i nieparzyste. 

<?php

$numbers = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
 
foreach($numbers as $num)
{
 if($num%2 == 0)
 {
	 $even[] = $num;
  }
  else
  {
	  $odd[] = $num;
  }
}
print_r($even);

//liczby parzyste

/*
Array
(
  [0] => 2
  [1] => 4
  [2] => 6
  [3] => 8
  [4] => 10
)
*/


print_r($odd);
//liczby nieparzyste
/*
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 3
  [2] => 5
  [3] => 7
  [4] => 9
)
*/

W praktyce w wielu pętlach to wykorzystujemy np. przy wyznaczaniu liczb parzystych i nie parzystych, aby uzyskać zebrę

Dzielenie modulo jest też bardzo często używane w programowaniu w wyrażeniach, które sprawdzają liczby kontrolne.