Ścieżka absolutna (ang. absolute path) to w informatyce pełna i kompletna ścieżka do pliku lub folderu, określająca jego położenie w systemie plików. Ścieżka ta zaczyna się od tzw. katalogu głównego (root) i zawiera wszystkie katalogi i podkatalogi, przez które należy przejść, aby dotrzeć do danego pliku lub folderu.

Przykładowo, w systemie Windows, ścieżka absolutna może wyglądać tak: C:\Users\optymeo\Documents\Projekty\strona\dokument.html, gdzie "C:" to dysk twardy, "Users\optymeo" to katalog użytkownika, a "Documents\Projekty\strona" to ścieżka do folderu z projektem strony internetowej, a "dokument.html" to nazwa pliku html, który ma zostać użyty na stronie.

Nie należy mylić ścieżki absolutnej z linkiem absolutnym (bewzględnym). Częstym błędem przy tworzeniu stron internetowych jest podanie zamiast linku bezwzględnego ścieżkę absolutną do swojego katalogu roboczego na komputerze osobistym, która nie ma odzwierciedlenia w sieci. 

Różnice między systemami

Ścieżka absolutna w systemie Windows i systemach Unix/Linux różnią się głównie sposobem zapisu, ale obie mają charakter hierarchiczny. 

W systemie Windows, ścieżki absolutne zaczynają się od litery dysku, na przykład "C:\Users\User\Documents". Znak "\" jest używany jako separator katalogów w ścieżce.

W systemach Unix/Linux ścieżki absolutne zaczynają się od "/", np. "/home/User/Documents". I tutaj jako separator używany jest znak "/".

Ponadto, systemy Unix/Linux stosują kodowanie UTF-8 do reprezentacji znaków w ścieżkach, podczas gdy w systemie Windows stosowany jest zestaw kodów ANSI, który różni się w zależności od ustawień języka i regionu.

Inną ważną różnicą między systemami jest to, że w systemie Windows mogą być stosowane dyski logiczne (najczęściej C:, D:, E: itp.), co umożliwia organizację plików na różnych dyskach twardych lub partycjach. W systemach Unix/Linux wszystkie pliki znajdują się w jednym drzewie katalogów, a różne partycje lub urządzenia są montowane w określonych punktach montowania w strukturze katalogów.