DAU to akronim od angielskiego wyrażenia Daily Active Users (pol. ilość aktywnych użytkowników dziennie). Jest to miara stosowana w analityce internetowej, która pokazuje ilu użytkowników danej strony internetowej (aplikacji, usługi) jest aktywnych w ciągu dnia.

Wskaźnik DAU umożliwia  śledzenie codziennych trendów i zmian w użytkowaniu, identyfikowanie okresów wzrostu i spadku aktywności, a także dostosowywanie strategii marketingowych w celu zwiększenia liczby codziennych użytkowników. 

DAU jest jednym z kluczowych wskaźników sukcesu, ponieważ odzwierciedla, czy nasze działania marketingowe, działania SEO, działania redakcyjne lub działania operacyjne i produkcyjne content  przyciągają, lub zatrzymują użytkowników na naszej platformie. 

Monitorując DAU, możemy śledzić trendy wzrostu, identyfikować słabe punkty i odkrywać możliwości usprawnień,  możemy dostosowywać strategie wzrostu, doskonalić nasze produkty i funkcjonalności. 

DAU jest kluczowe w przypadku portali internetowych, na których sprzedawane są kampanie reklamowe w formie "dniówki". Dniówka najczęściej gwarantuje oglądalność reklamy przez odpowiednią ilość realnych użytkowników w ciągu dnia. 

DAU najczęściej liczone jest na bazie RU (real users). Analogicznymi miarami są: MAU (Monthly Active Users) i WAU (Weekly Active Users).