MAU to akronim od anglojęzycznego terminu "Monthly Active Users", co oznacza dokładnie "miesięczna liczba aktywnych użytkowników". W analityce internetowej (też w analizie usług stacjonarnych) MAU jest miarą, która informuje o liczbie osób, które korzystają z danego produktu, usługi lub aplikacji w ciągu miesiąca.

Jest to ważny wskaźnik, który pozwala ocenić popularność i zaangażowanie użytkowników w danym biznesie. MAU pomaga marketerom monitorować wzrost, zmiany i skuteczność swoich strategii, a także podejmować decyzje dotyczące rozwoju i utrzymania bazy użytkowników.

W analityce internetowej w przypadku MAU najczęściej operujemy na RU (Wskaźnik Realni Użytkownicy, Real Users), czyli definicji jak mierzyć pojedynczego użytkownika.  Podobnym wskaźnikiem jest DAU