Składnia encji

Encja HTML to specjalny ciąg znaków, który zaczyna się od ampersandu & i kończy średnikiem ;. Środek encji, pomiędzy & i ; to najczęściej angielski akronim nazwy znaku np. gt to greater than, czyli większy niż i są to encje nazwane.  Zobacz jak wygląda składnia, na najczęściej używanych encjach: 

  • &lt; dla znaku mniejszości (<),
  • &gt; dla znaku większości (>),
  • &amp; dla ampersandu (&),
  • &quot; dla cudzysłowu ("),
  • &apos; dla apostrofu (').

Jak używać encji HTML w praktyce?

Aby użyć encji, wystarczy wpisać odpowiedni ciąg znaków w miejscu, gdzie ma się pojawić specjalny znak. Przykładowo, aby wyświetlić znak mniejszości, zamiast wpisywać <, który mógłby zostać zinterpretowany jako początek tagu, wpisujemy `&lt;`.

Przykład:

```html<p>Jeśli chcesz wyświetlić znak & w HTML, użyj encji &amp;.</p>```

Encje numeryczne i nazwane

Encje HTML można podzielić na wcześniej wspomniane encje nazwane (takie jak `&lt;` dla znaku mniejszości) i encje numeryczne, które odnoszą się do konkretnego kodu znaku w Unicode. Na przykład, encja numeryczna `&#60;` również reprezentuje znak mniejszości. Encji można używać zamiennie. Większość programistów frontendowych pamięta znakomicie najczęściej używane encje numeryczne

Niebezpieczeństwa

Niewłaściwe użycie encji może prowadzić do problemów z kompatybilnością między przeglądarkami oraz do luk w bezpieczeństwie, takich jak ataki typu Cross-Site Scripting (XSS), gdzie złośliwy kod jest iniektowany do strony internetowej.

Encje HTML są niezbędnym narzędziem dla deweloperów webowych, pozwalającym na precyzyjne kontrolowanie tego, co jest wyświetlane w przeglądarce użytkownika. Zapewniają one, że zarezerwowane znaki i specjalne symbole są poprawnie interpretowane i wyświetlane, a także przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Zrozumienie i stosowanie encji HTML jest zatem krytycznym elementem profesjonalnego tworzenia stron internetowych. Na szczęście, tak jak widać to powyżej, encje to nie są straszne, trzeba tylko zapoznać się z ich nazwami.