Znacznik HTML bold <b>

Jednym z prostszych sposobów na pogrubienie tekstu w kodzie HTML jest użycie tagu HTML <b> (bold).  

Przykładowy kod:

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, <b>pogrubiony element</b> consectetur.</p>

Lorem ipsum dolor sit amet, pogrubiony element consectetur.

Znacznik <b> robi wyróżnienie graficzne, ale nie nadaje semantycznego znaczenia dla wyszukiwarek. Jeżeli potrzebujesz nadać wyróżnienie graficznie, ale robotom wyszukiwarek nie chcesz wskazywać, że dane słowo jest ważne,to użyj tego znacznika HTML.

Znacznik HTML strong <strong> 

Znacznik strong używa się bardzo podobnie, z tym że, strong nadaje silne znaczenia dla wyszukiwarek i każe im zwrócić uwagę na wyróżniony tekst. <strong> jest znacznikiem, który niesie za sobą znaczenie semantyczne. 

Przykładowy kod:

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, <strong>pogrubiony element</strong> consectetur.</p>

Lorem ipsum dolor sit amet pogrubiony element consectetur.

Zmiana wagi czcionki w CSS

Każdemu elementowi w HTML (tekstowemu) możemy nadać grubość czcionki za pomocą właściwości CSS font-weight. 

 

font-weight: normal; (wartość domyślna)

font-weight: bold;

font-weight: 100|200|300|400|500|600|700|800|900; (wartość liczbowa od 100 do 900, co 100)

Przy wartościach liczbowych musisz upewnić się, czy czcionka obsługuje wszystkie wartości. Waga 400 i 700 powinna być zawsze, bo waga 400 to normal, a 700 to bold. 

font-weight przyjmuje także - czasami potrzebne - wartości względne do normal i bold jakimi są:

  • lighter - czcionka mniej wytłuszczona od bazowej (odziedziczonej),
  • bolder - czcionka bardziej wytłuszczona niż bold.