Przekierowanie ze statusem 302 (ang. redirect 302) to przekierowanie tymczasowe HTTP (HyperText Transfer Protocol), które nazywa się 302 – Found. Zwracając status 302, informujemy klienta, że zasób został znaleziony, ale nie w miejscu, w którym był oczekiwany, tylko w nowym miejscu. 

Ponieważ przekierowanie może z czasem ulec zmianie, klient powinien nadal używać identyfikatora głównego do przyszłych żądań.  Jest to przeciwieństwo przekierowania 301 Moved Permanently, w którym informujemy, że na stałe przenieśliśmy zasób pod nowy adres. 

W związku z tą właściwością, przekierowanie 302 nazywane jest najczęściej tymczasowym i wykorzystywane jest, kiedy planujemy pod głównym żądaniem (adresem) wdrożyć inną funkcjonalność lub gdy przekierowaniem planowane jest w inne miejsce jako stałe (301). 

  • Jeżeli klientem jest przeglądarka internetowa, to użytkownik końcowy nie zobaczy różnicy między przekierowaniem 301 a przekierowaniem 302.
  • Niektórzy specjaliści SEO zalecają użycie 302 dla czasowych przekierowań, ale Google wiele razy informowało, że bardzo często 302 jest traktowane podobnie jak 301. 

Kiedy używamy przekierowań 302? 

  • Testy A/B odsyłające do nowego API lub strony www
  • Aktualizowanie strony internetowej lub API i odesłanie do tymczasowego rozwiązania.

Jak zrobić przekierowanie 302 w PHP?

header("Location: /nowy-adres", true, 302);