W systemach operacyjnych Linux tworzenie katalogów odbywa się za pomocą polecenia mkdir

  • Aby w systemach Linux (też Unix oraz macOS) stworzyć katalog należy użyć polecenia mkdir nazwakatalogu.
  • Aby stworzyć całą ścieżkę (drzewo katalogów) należy wpisać w lini komend polecenie mkdir -p nazwakatalogu/nazwasubkatalogu
  • Polecenie mkdir katalog1 katalog2 katalog2  utworzy trzy katalogi w bieżącej lokalizacji

Przydatne parametry dla polecenia mkdir

Żeby dodać uprawnienia na poziomie tworzenia katalogu, do komendy mkdir należy dodać parametr -m. Komenda tworzenia katalogu z odpowiednimi uprawnieniami (numeryczny sposób zapisu uprawnień do plików i katalogów w Linux/Unix) przyjmuje postać mkdir -m 755 nazwakatalogu

Przydatne komendy podczas tworzenia katalogów w Linux

  • Pusty katalog usuwamy komendą rmdir nazwapustegokatalogu
  • Katalog z zawartością usuwamy komendą rm -rf nazwakatalogu
  • Przy tworzeniu katalogów w Linux, warto skorzystać z komendy pwd, która wyświetli ścieżkę katalogów w której obecnie znajdujemy się.
  • Przydana jest również komenda ls, która wyświetli pliki w bieżącym katalogu. Polecam używanie komendy ls z parametrami la, czyli ls -la. Wyświetlone zostaną wtedy ukryte pliki z nazwą zaczynającą się od "."  (parametr a) oraz na liście zobaczymy dodatkowe informacje takie jak wielkość, właścicieli, czy prawa dostępu (parametr l)
  • Po katalogach poruszamy się za pomocą polecenia cd, czyli cd nazwakatalogu lub cd /sciezka/dokatalogu
  • Komendę cd .. wpisujemy jeśli chcemy powrócić do katalogu o poziom wyżej. 

Zobacz również nasz artykuł: Jak usunąć katalog w Linux?