Polecenie cat

Wspomniane już powyżej polecenie cat jest najprostsze w użyciu i  wypisuje wszystkie podane mu pliki na standardowe wyjście z którego korzystamy, czyli w przypadku naszym linia komend. 

  • Polecenie ma postać: cat nazwapliku
  • Możemy również wyświetlić kilka plików na raz (kolejno) wywołując polecenie cat w następującej składni: cat nazwapliku1 nazwapliku2 nazwapliku3
  • Składania wyświetlania kilku plików jest przydatna do kopiowania zawartości kilku plików do jednego zbiorczego. Składnia polecenia ma wtedy postać cat nazwapliku1 nazwapliku2 > plikdocelowy
  • Znak > jest standardowym znakiem przekierowania wyjścia z programu do pliku. Między kilkoma programami (to jest potęga Unixowych linii komend) za pomocą znaku | (pipe).

Polecenie less

Less to znany i popularny program konsoli Uniksa. Polecenie less jest wygodnym programem do przeglądanie dużych plików tekstowych. Less wyświetla część zawartość pliku, a resztę pozwala wygodnie przewijać. Plik przewijamy za pomocą strzałek, z trybu przewijania wychodzimy wybierając klawisz q (quit).

  • Najprostsza składnia polecenia ma postać: less nazwapliku
  • less jest rozwinięciem programu more. Używając less w odróżnieniu do more można nawigować strzałkami po pliku w górę i dół. W more możemy tylko przewijać w dół tekstu i nie możemy wrócić na górę. 

Potrzebne komendy w trybie przewijania less

Jeśli jesteś w trybie przewijania i masz długi tekst, program less daje nam do pomocy szerego ułatwiających pracę z przeglądaniem tekstu komend.

  • g - przewija do pierwszej linii pliku tekstowej,
  • - przewija do ostatniej linii pliku,
  • lub - wyświetla pomoc ze wszystkimi potrzebnymi komendami. Jest ich naprawdę bardzo dużo, my przedstawiamy tutaj tylko kilka podstawowych,
  • q  :q  Q  :Q  ZZ - Wyjście z przeglądania pliku.

Polecenie more

Wspomniane już wcześniej polecenie more, to poprzednik less, który umożliwia przewijanie w jedną stronę (dół dokumentu). Obecnie bardzo często more jest aliasem programu less.

czyli wydając komendę more nazwapliku, wydajemy faktycznie komendę less nazwapliku.